Geodezja, Budownictwo i Inwestycje

Typ Data Tytuł
Przetargi 06.03.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 235/3 Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dwóch lokali mieszkalnych Szczegóły
Przetargi 30.01.2017 Ogłoszenie – pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej przy ulicy Okrężnej, określonej działką ewidencyjną o nr 216/5 o powierzchni 2,2256 ha Szczegóły
Przetargi 17.01.2017 Ogłoszenie – pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę pod użytkowanie rolnicze gruntu komunalnego o łącznej powierzchni 0.6000 ha określonego działkami ewidencyjnymi o nr nr : 48/7 cz. i 48/9 cz. położonego w obrębie 5 miasta Wąbrzeźna przy ulicy Okrężnej Szczegóły