Geodezja, Budownictwo i Inwestycje

Typ Data Tytuł
Przetargi 20.04.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 3 i Sienkiewicza 1 Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia działek przy ul. Polnej, Strażackiej, Wolności, Matejki, Placu Jana Pawła II Szczegóły
Przetargi 06.04.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę gruntu komunalnego przy ulicy 1 Maja o pow. 20 m² Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Informacja dotycząca sprzedaży prawa własności do lokalu użytkowego przy ulicy Generała Pruszyńskiego Szczegóły
Przetargi 06.03.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 235/3 Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dwóch lokali mieszkalnych Szczegóły
Przetargi 30.01.2017 Ogłoszenie – pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej przy ulicy Okrężnej, określonej działką ewidencyjną o nr 216/5 o powierzchni 2,2256 ha Szczegóły
Przetargi 17.01.2017 Ogłoszenie – pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę pod użytkowanie rolnicze gruntu komunalnego o łącznej powierzchni 0.6000 ha określonego działkami ewidencyjnymi o nr nr : 48/7 cz. i 48/9 cz. położonego w obrębie 5 miasta Wąbrzeźna przy ulicy Okrężnej Szczegóły