Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.07.2018 Ogłoszenie – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.03.2018 roku w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Zapytanie o informację cenową dotyczącą kompleksowej weryfikacji oznakowania drogowego pionowego i poziomego Szczegóły
Artykuł 01.07.2017 Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na doposażenie placu zabaw przy ul. Generała Hallera 15 i 3 Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 145.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.01.2017 Ogłoszenie Burmistrza Wąbrzeźna dotyczące przekazania do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych Szczegóły