Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2019 Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Burmistrz Wąbrzeźna prosi o przekazanie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, pok. nr 12, zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Ogłoszenie – dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Ogłoszenie – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.03.2018 roku w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Zapytanie o informację cenową dotyczącą kompleksowej weryfikacji oznakowania drogowego pionowego i poziomego Szczegóły
Artykuł 01.07.2017 Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na doposażenie placu zabaw przy ul. Generała Hallera 15 i 3 Szczegóły