Informacja o wykonaniu budżetu – 2021

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.08.2021 Zarządzenie nr 0050.96.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły