Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2017 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Konsultacje społeczne w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032″. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Konsultacje z NGO projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Konsultacje społeczne projektów Uchwał Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie: pomocy zdrowotnej; sieci szkół; rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz kl. I szkół podstawowych. Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Konsultacje społeczne – Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.02.2017 Konsultacje społeczne do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Konsultacje społeczne w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły