Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2018 Modernizacja i rozbudowa istniejącego Zakładu przy ul. Chełmińskiej 57 D w Wąbrzeźnie należącego do PPHU Dariusz Dziewięcki obejmującego budowę nowych obiektów produkcyjnych oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Budowa instalacji magazynowania gazu propan – butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża – AMPOL – MEROL Szczegóły