Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.09.2019 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji ooś_PHU SOLO Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Nr WR.6341.11.2.2017.OR z dnia 23 marca 2017 r. na szczególne korzystanie z wód, w związku z rozbudową hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i przebudową zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu ( dz. Nr 159 obręb 0006 Wąbrzeźno) do rowu melioracyjnego „Wh 6” w zlewni Strugi Wąbrzeskiej, za pomocą istniejących wylotów nr 1 i 2 zlokalizowanych na dz. Nr 159 obręb 0006 Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia terenu miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Postępowanie w sprawie rozbudowy stacji 110/15kV Wąbrzeźno – ENERGA OPERATOR Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Postępowanie w sprawie rozbudowy hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą REFLEX Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Modernizacja i rozbudowa istniejącego Zakładu przy ul. Chełmińskiej 57 D w Wąbrzeźnie należącego do PPHU Dariusz Dziewięcki obejmującego budowę nowych obiektów produkcyjnych oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Budowa instalacji magazynowania gazu propan – butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża – AMPOL – MEROL Szczegóły