Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2021 Postępowanie w sprawie budowy czterech budynków handlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewidencyjnym 225/10 obręb 0005 przy ul. Okrężnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 Postępowanie w sprawie Rozbudowy Zakładu Reflex Polska o budynek magazynowy, budynek spedycji, budynek biurowo-socjalny, budynek portierni wraz z parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki do decyzji ooś Ampol–Merol Szczegóły
Artykuł 15.03.2021 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego Rozbudowa o trzy dodatkowe zbiorniki naziemne – każdy o poj. 6 400 l – istniejącej instalacji magazynowania gazu propan – butan stosowanego jako paliwo gazowe dla zasilania istniejącej instalacji suszenia zbóż AMPOL-MEROL Szczegóły
Artykuł 16.02.2021 Obwieszczenie o w.p.a. – „ Rozbudowa o trzy dodatkowe zbiorniki naziemne – każdy o poj. 6 400 l – istniejącej instalacji magazynowania gazu propan – butan stosowanego jako paliwo gazowe dla zasilania istniejącej instalacji suszenia zbóż” Szczegóły
Artykuł 12.11.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniami dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów z polietylenu” Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Burmistrz Wąbrzeźna zawiadamia, że załatwienie sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów z polietylenu”, zlokalizowanego na działkach nr 38/5 oraz 38/11, obręb 0004 m. Wąbrzeźno, położonych przy ul. Kętrzyńskiego 45, którego Inwestorem jest firma ECOfilm Sp. z o. o., ul. Kętrzyńskiego 45, 87 – 200 Wąbrzeźno nie może zostać wydane w ustawowym terminie Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Burmistrz Wąbrzeźna zawiadamia, że na wniosek z dnia 21.07.2020 r. firmy ECOfilm Sp. z o.o., ul. Kętrzyńskiego 45, 87 – 200 Wąbrzeźno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów z polietylenu”, zlokalizowanego na działkach nr 38/5 oraz 38/11, obręb 0004 m. Wąbrzeźno, położonych przy ul. Kętrzyńskiego 45. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – punkt zbierania złomu Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – Punkt złomu Szczegóły