Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.73.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.06.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zieleni m.in. na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.53.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01.06.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.39.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury w Wąbrzeźnie za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.38.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.36.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.04.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.29.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.28.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.15.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16.02.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.19.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Miasto Wąbrzeźno i jednostkach objętych wspólną obsługa przez Centrum Usług Wspólnych Szczegóły