Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2017 Zarządzenie nr 0050.133.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.11.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Zgromadzenie pn.: „Łańcuch światła” Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 Zarządzenie nr 0050.134.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04.12.2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050.131.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno” Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Protokół nr XXXII/2017 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Podstawowe kwoty dotacji – aktualizacja X/2017 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Uchwała nr XXXIII/201/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Uchwała nr XXXIII/199/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły