Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przy ul. Wspólnej, dz. nr 710 Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05.03.2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 225 Uchwały Rady Miasta w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 224 Uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na lata 2018 – 2021 Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Wykaz dziennych opiekunów Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 223 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 222 Uchwały Rady Miasta w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 221 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 r. Szczegóły