Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2018 Rejestr zawartych umów – 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 Zarządzenie nr 0050.17.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 Zarządzenie nr 0050.16.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” – II postępowanie Szczegóły
Przetargi 20.02.2018 Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezasiedlonych lokali mieszkalnych Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Sprawozdania – IV kwartał 2017 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2018 Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 12.02.2018 Zarządzenie nr 0050.11.2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 12.02.2018 Zarządznie nr 0050.10.2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o podaniu do wiadomości publicznej liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.02.2018 Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – II postępowanie Szczegóły