Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 266.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 264.2018 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 263.2018 Uchwały Rady Miasta w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 262.2018 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 261.2018 Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Zarządzenie nr 0050.110.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.09.2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019 Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Uchwała nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu karty do głosowania w wyborach burmistrza miasta Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu kart do głosowania Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Uchwała nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie sporządzenia listy kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Wąbrzeźna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2018 r w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Szczegóły