Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.02.2018 Informacja z działalności Komisji Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Miasta w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/219/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/218/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/217/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/216/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „BAZA” Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/215/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/214/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły