Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/248/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL.247.2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/246/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/245/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/244/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności do lokalu użytkowego Szczegóły
Akty prawne 18.06.2018 Zarządzenie nr 0050.61.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2018” Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.06.2018 Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – IV postępowanie Szczegóły
Akty prawne 15.06.2018 Zarządzenie nr 0050.62.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowalaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” Szczegóły