Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.09.2018 Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Zarządzenie Nr 0050.95.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.08.2018 Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców – formuła zaprojektuj i wybuduj Szczegóły
Akty prawne 29.08.2018 Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Protokół nr XLI/18 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Protokół nr XL/18 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.06.2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.08.2018 Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2018 Zarządzenie Nr 0050.96.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 roku” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/261/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły