Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/260/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/259/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLII/258/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLII/257/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 sierpnia 2018 r Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczący podania do publicznej wiadomości informacji o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 20.08.2018 Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Plan pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 28.06.2018r. – do 17.08.2018r. Szczegóły