Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.138.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13.12.2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.121.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.08.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej, realizowanego we współpracy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.115.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.114.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13.10.2017 r. w sprawie udziału Miasta Wąbrzeźno w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem WISŁA-17 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.103.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.09.2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.102.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11.09.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.95.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.08.2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.94.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.08.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.01.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.93.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania i powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły