Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.45.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.05.2018 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15.05.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowania Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.27.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespolił interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.21.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.90.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.08.2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.84.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.07.2018 r. w sprawie instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Gminie Miasto Wąbrzeźno i jednostkach objętych wspólną obsługą Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.80.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05.07.2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Miasto Wąbrzeźno, Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie i jednostek budżetowych gminy Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.79.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05.07.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.48.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25.05.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie nr 0050.78.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.07.2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły