Aktualności

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 04.01.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.86.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie nr 0050.83.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09.08.2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – Wyprawka szkolna Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.01.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.146.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości komunalnych przy ulicy 1 Maja oraz Kasztanowej Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.144.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno środków trwałych i wyposażenia znajdujących się poza terenem strzeżonym Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.143.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania i powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.12.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły