Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.04.2018 Zarządzenie nr 0050.34.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.04.2018 roku w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Uchwała Nr 14/S/2018 RIO w Bydgoszczy z dnia 24.04.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Sprawozdania I kwartał 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 229.2018 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018–2030 Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Projekt uchwały Rady Miasta nr 230 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych – aktualizacja III/2018 Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli 2018 – aktualizacja III/2018 Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…), w sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej (…), w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania (…), oraz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie (…) Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 0050.142.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły