Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.04.2018 Projekt nr 226 Uchwały Rady Miasta w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Informacja komisarza wyborczego w Toruniu II z dnia 03.04.2018 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie nr 0050.30.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26.03.2018 roku w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji dezynsekcji i deratyzacji na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Rejestr petycji Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Toruniu w sprawie zmiany liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz terminu dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.03.2018 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat położonych przy ulicy Żwirki i Wigury, 1 Maja i Matejki Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 Zarządzenie nr 0050.26.2018 Burmistrza Wąbrzeźno z dnia 21.03.2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły