Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/243/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźna na lata 2018 – 2030 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej, wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: gruntu komunalnego położonego przy ulicy 1 Maja i lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku komunalnym położonym przy ulicy Wolności 38 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/254/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/253/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL.252.2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL.251.2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania zmian Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/250/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/249/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/248/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły