Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.11.2017 Zarządzenie nr 0050.131.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie nr 0050.129.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie nr 0050.128.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Projekt WPF miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Projekt budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 Zarządzenie Nr 0050.127.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Akty prawne 10.11.2017 Zarządzenie nr 0050.125.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.10.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 Zarządzenie Nr 0050.120.2017 z dnia 27.10.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie Nr 0050.124.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.10.2017 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego organizacją dożynek wojewódzkich w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie nr 0050.123.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30.10.2017 r. w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST Szczegóły