Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2018 Informacja o realizacji podjętych przez Radę Miasta uchwał w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/224/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/223/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/222/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/221/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Uchwała nr XXXVI/220/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na lata 2018 – 2021 Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.03.2018 Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – III postępowanie Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 Zarządzenie nr 0050.22.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 8.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przy ul. Wspólnej, dz. nr 710 Szczegóły