Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.06.2018 Wyniki II otwartego konkursu ofert Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Uchwała nr XXXIX/242/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.06.2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2018 Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2018 Zarządzenie nr 0050.55.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 czerwca 2018 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie”. Szczegóły