Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/21/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/20/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/18/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/17/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/15/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/14/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/13/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.103.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Kasztany zbieramy, bo zwierzęta kochamy” Szczegóły