Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 195.2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w szkołę ośmioletnią Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 194.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 193.2017 w sprawie statutu Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 192.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 191.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu dotacji celowej Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 190.2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 –2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.10.2017 Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie Szczegóły
Akty prawne 04.10.2017 Zarządzenie nr 0050.109.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.09.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 04.10.2017 Zarządzenie Nr 0050.108.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Akty prawne 04.10.2017 Zarządzenie Nr 0050.107.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły