Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.07.2017 Zarządzenie nr 0050.63.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.07.2017 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 06.07.2017 Zarządzenie nr 0050.49.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 30.05.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Uchwała RIO w sprawie opinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 Zarządzenie nr 0050.60.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 03.07.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” Szczegóły
Artykuł 01.07.2017 Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/174/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/173/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXX/172/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno za lata 2015-2016 Szczegóły