Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2017 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 Zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności do nieruchomości komunalnej przy ulicy Cytrynowej, dz. 707 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 Zarządzenie nr 0050.51.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.06.2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Przetargi 08.06.2017 Ogłoszenie pierwszego przetargu na dzierżawę pod drobne uprawy przy ul. Wolności Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 II Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 0050.48.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 29 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Wąbrzeźna w sprawie przeznaczenia części środków określonych w projekcie budżetu na rok 2018 na realizację zadań, wskazanych przez mieszkańców Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 0050.44.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 0050.43.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.05.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za ponoszenie kosztów eksploatacji lokalu przy ul. Matejki 11 A Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Zarządzenie nr 0050.37.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.04.2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny Szczegóły