Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.02.2018 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 Zarządzenie nr 0050.9.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” – II postępowanie Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Wąbrzeźnie wg stanu na 31.01.2018 r. Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Zarządzenie nr 0050.6.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Zarządzenie nr 0050.5.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Księgi rejestrowe instytucji kultury Gminy Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Informacja z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Informacja z działalności Komisji Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Informacja z działalności Komisji Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Miasta w 2017 roku Szczegóły