Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/177/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/176/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 Uchwała nr XXXI/175/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 Zarządzenie nr 0050.95A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.08.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 189.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 188.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 30.06.2017 – do 15.09.2017 Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie zmiany mpzp przy ul. Przejazdowej oraz w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 187.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 186.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Żwirki i Wigury Szczegóły