Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 185.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Okrężnej Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 184.2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 183.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 182.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 181.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 178.2017 w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 177.2017 – Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 176.2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.100.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły