Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2017 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności do nieruchomości komunalnej przy ulicy Kukułczej, dz. 631/7 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności do nieruchomości komunalnej przy ulicy Wolności, dz. 668/13 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie nr 0050.63a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07.07.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie nr 0050.59.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.06.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie nr 0050.64.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10.07.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 Zarządzenie nr 0050.67.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.07.2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej przy ul. Kukułczej Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 Zarządzenie nr 0050.66.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.07.2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej przy ul. Wolności Szczegóły
Akty prawne 13.07.2017 Zarządzenie nr 0050.65.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 13.07.2017 Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 3 lat działek położonych w Wąbrzeźnie przy ulicy Grudziądzkiej, Mikołaja z Ryńska, Chełmińskiej, Pod Młynik, 26 Stycznia, Matejki i Generała Pruszyńskiego Szczegóły
Artykuł 13.07.2017 Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia działki położonej przy ulicy 1 Maja Szczegóły