Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 232 Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 231 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 228 Uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 06.03.2018 r. do 04.04.2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Wąbrzeźnie w dniu 22 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Zarządzenie nr 0050.32.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.04.2018 r. w sprawie udziału Gminy Miasto Wąbrzeźno w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 30.01.2018 – do 05.03.2018 Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 20.12.2017 – do 29.01.2018 Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 28.11.2017 – do 20.12.2017 Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Protokół Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 6 kwietnia 2018 r. Szczegóły