Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wąbrzeźna za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Protokół nr XXVII/2017 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.05.2017 Stanowisko Rady Miasta Wąbrzeźno z 25.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia Roku Biblioteki i Czytelnictwa w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie nr 0050.38a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.04.2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Sprawozdanie z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Informacja Komendanta PSP w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu – Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie Szczegóły