Aktualności

Typ Data Tytuł
Przetargi 06.04.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę gruntu komunalnego przy ulicy 1 Maja o pow. 20 m² Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie nr 0050.32.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 r. Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie nr 0050.17a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 28.02.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 20.02.2017 do 27.03.2017 Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2016 rok z wykonania zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Protokół nr XXVI/2017 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.02.2017 Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Rejestr instytucji kultury Szczegóły