Aktualności

Typ Data Tytuł
Przetargi 29.06.2017 Ogłoszenie drugiego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 3 i Sienkiewicza 1 Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 175.2017 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie nr 0050.54.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie nr 0050.53.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.062017 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.06.2017 Przebudowa i rozbudowa amfiteatru Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 174.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Miasto Wąbrzeźno oraz jej jednostkom podległym Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 173.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 172.2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 171.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 170.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły