Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.05.2018 Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia niezasiedlonego lokalu mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 29.05.2018 Zarządzenie nr 0050.50.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.05.2018 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 Zarządzenie nr OA.0050.47.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 Zarządzenie Nr OA.0050.46.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium im. Walthera Nernsta dla uzdolnionych uczniów, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności do lokalu mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt uchwały nr 241 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały nr 240 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Nr 239 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium im. Walthera Nernsta dla uzdolnionych uczniów Szczegóły