Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 200.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 199.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 198.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 197.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.11.2017 Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 Zarządzenie nr 0050.131.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie nr 0050.129.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie nr 0050.128.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Projekt WPF miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Projekt budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły