Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2017 Konsultacje z NGO ws. zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia na ulicę 20 Stycznia oraz w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – aktualizacja Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 166.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 Zarządzenie nr 0050.55.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami o zmianie nazwy ulicy 26 Stycznia Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 Zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności do nieruchomości komunalnej przy ulicy Cytrynowej, dz. 707 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 Zarządzenie nr 0050.51.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06.06.2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Przetargi 08.06.2017 Ogłoszenie pierwszego przetargu na dzierżawę pod drobne uprawy przy ul. Wolności Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 II Szczegóły