Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.10.2017 Zarządzenie nr 0050.119.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25.10.2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Wąbrzeźno Uchwały Nr XXXII/191/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Informacja o realizacji przez Gminę Miasto Wąbrzeźno zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/195/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/193/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/192/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. w sprawie statutu Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/191/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/189/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły