Aktualności

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 26.04.2017 Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 28.03.2017 do 24.04.2017 Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Interpretacja indywidualna Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Sprawozdania – I kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 161.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 160.2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 159.2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 158.2017 w sprawie przystąpienia do relizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 157.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 156.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły