Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/192/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. w sprawie statutu Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/191/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/189/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły
Przetargi 26.10.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż prawa własności działki nr 704, 705 706 przy ul. Cytrynowej Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Sprawozdania – III kwartał 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 24.10.2017 Zarządzenie nr 0050.113.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04.10.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 15.09.2017 – do 23.10.2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 196.2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w szkołę ośmioletnią Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 195.2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w szkołę ośmioletnią Szczegóły