Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 144.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 143.2017 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 142.2017 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 141.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 140.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 139.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 138.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 Zarządzenie nr 0050.10.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.02.2017 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły