Aktualności

Typ Data Tytuł
Przetargi 20.04.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 3 i Sienkiewicza 1 Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 155.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 154.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia działek przy ul. Polnej, Strażackiej, Wolności, Matejki, Placu Jana Pawła II Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Otwarty konkurs ofert dla NGO – Zadania realizowane od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Zarządzenie nr 0050.25.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Kapituły konkursowej do przyznawania Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Zarządzenie nr 0050.24.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przyznawania Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Zarządzenie nr 0050.34.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2017” Szczegóły
Przetargi 06.04.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę gruntu komunalnego przy ulicy 1 Maja o pow. 20 m² Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie nr 0050.32.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 r. Szczegóły