Aktualności

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 22.08.2017 Oczyszczanie i utrzymanie czystości w mieście Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 Zarządzenie nr 0050.85.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej – dz. 707, ul.Cytrynowa Szczegóły
Akty prawne 16.08.2017 Zarządzenie nr 0050.62.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 5.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Wąbrzeźno do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem Szczegóły
Akty prawne 14.08.2017 Zarządzenie nr 0050.76.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.07.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 Zarządzenie nr 0050.84.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania nakładów na ulepszenia poniesionych przez najemców w komunalnych i socjalnych lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Przetargi 10.08.2017 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę pod użytkowanie rolnicze gruntu komunalnego położonego przy ulicy Chełmińskiej Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 Zarządzenie nr 0050.82.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 9.08.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. pomiaru czasu przy przemieszczaniu się pomiędzy Osiedlami Robotniczym, Marysieńka i Niepodległości w związku z monitorowaniem wskaźnika rezultatu projektu pn. „Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Zapytanie o informację cenową dotyczącą kompleksowej weryfikacji oznakowania drogowego pionowego i poziomego Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Skonsolidowany bilans jst na dzień 31.12.2016 r. Szczegóły