Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie nr 0050.38a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.04.2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Sprawozdanie z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Informacja Komendanta PSP w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu – Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Raport roczny 2016 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/160/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-II edycja” Szczegóły