Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.12.2017 Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości komunalnych przy ulicy 1 Maja oraz Kasztanowej Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.144.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno środków trwałych i wyposażenia znajdujących się poza terenem strzeżonym Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.143.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania i powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Akty prawne 28.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.12.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/211/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/210/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/208/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/207/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły