Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 188.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 30.06.2017 – do 15.09.2017 Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie zmiany mpzp przy ul. Przejazdowej oraz w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 187.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 186.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Żwirki i Wigury Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 185.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Okrężnej Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 184.2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 183.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 182.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 181.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie Szczegóły