Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 182.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 181.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 178.2017 w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 177.2017 – Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 176.2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.100.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Aktualizacja – podstawowe kwoty dotacji -przedszkola, oddziały przedszkolne, gimnazja Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Podstawowe kwoty dotacji – przedszkola, oddziały przedszkolne, gimnazja Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 Zarządzenie nr 0050.101.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11.09.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.77.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 1.08.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” Szczegóły