Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.08.2018 Protokół nr XLI/18 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Protokół nr XL/18 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.06.2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.08.2018 Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2018 Zarządzenie Nr 0050.96.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 roku” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/261/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/260/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLI/259/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLII/258/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała nr XLII/257/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Obwieszczenie Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 sierpnia 2018 r Szczegóły