Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.07.2018 Sprawozdania II kwartał 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Szczegóły
Przetargi 12.07.2018 Pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Chełmińskiej nr 25 Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Protokoły z kontroli PPIS Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Oferta Wąbrzeskiego Klubu Sportów i Sztuk Walki na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny na turniej karate w Syke” Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Ogłoszenie o wykazie nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLI/256/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Uchwała nr XLI/255/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 Zarządzenie nr 0050.76.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju konkursie dotacji Human Smart Cities Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Ogłoszenie – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły