Pożytek publiczny

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2017 Oferta Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIAN” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Pielgrzymko – wycieczka do św. Lipki” Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Konsultacje z NGO ws. zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia na ulicę 20 Stycznia oraz w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 II Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Otwarty konkurs ofert dla NGO – Zadania realizowane od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 I Szczegóły