Pożytek publiczny

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Oferta Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIAN” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Pielgrzymko – wycieczka do św. Lipki” Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Konsultacje z NGO ws. zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia na ulicę 20 Stycznia oraz w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 II Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Otwarty konkurs ofert dla NGO – Zadania realizowane od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 I Szczegóły