Pożytek publiczny

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2018 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Oferta Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Przyjazne wody” na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci” Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Oferta Wąbrzeskiego Klubu Sportów i Sztuk Walki na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny na turniej karate w Syke” Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Wyniki II otwartego konkursu ofert Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Oferta Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIAN” na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Pielgrzymko – wycieczka do św. Lipki” Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Konsultacje z NGO ws. zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia na ulicę 20 Stycznia oraz w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 II Szczegóły