Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 196.2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w szkołę ośmioletnią Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 195.2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w szkołę ośmioletnią Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 194.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 193.2017 w sprawie statutu Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 192.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 191.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu dotacji celowej Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 190.2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 –2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 189.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 188.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 187.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły