Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 33.2019 uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego PZW w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 32.2019 uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 31.2019 uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat”.pdf Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 30.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 29.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 28.2019 uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 27.2019 uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 26.2019 uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 25.2019 uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 24.2019 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Jeziornej Szczegóły