Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 161.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 160.2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 159.2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 158.2017 w sprawie przystąpienia do relizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 157.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 156.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 155.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 154.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
Artykuł 30.03.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 153.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 152.2017 w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły