Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Nr 237 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Nr 235 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Projekt Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno nr 234 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 229.2018 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018–2030 Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Projekt uchwały Rady Miasta nr 230 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 233 Uchwały Rady Miasta sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 232 Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 231 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 228 Uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Projekt nr 227 Uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły