Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.04.2018 Projekt nr 226 Uchwały Rady Miasta w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 225 Uchwały Rady Miasta w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 224 Uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na lata 2018 – 2021 Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 223 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 222 Uchwały Rady Miasta w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 221 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 220 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 219 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 218 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 217 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „BAZA” Szczegóły