Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 216 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 215 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 214 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 213.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 212.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 211.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 210.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 209.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 208.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 207.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły