Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 11.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 10.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 9.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 8.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 7.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 6.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 5.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 4.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 3.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 267.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Prokuratora Rejonowego do zmiany uchwały Szczegóły