Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 266.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 264.2018 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 263.2018 Uchwały Rady Miasta w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 262.2018 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 261.2018 Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Projekt 260.2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Projekt 259.2018 zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Projekt 258.2018 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Projekt 257.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Projekt 256.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie Szczegóły