Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2019 Projekt uchwały Rady Miasta uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Projekt nr 45.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Projekt nr 44.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Projekt nr 43.2019 uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Projekt nr 42.2019 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Mikołaja z Ryńska obejmującego teren „Reflex Polska” Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 41.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 40.2019 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 39.2019 uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 38.2019 uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 37.2019 uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016 r. nr XXII/110/16 w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły