Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 201.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 200.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 199.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 198.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 197.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 196.2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w szkołę ośmioletnią Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 195.2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w szkołę ośmioletnią Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 194.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 193.2017 w sprawie statutu Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 192.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły