Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 36.2019 uchwały uchylająca uchwalę w sprawie zasad określenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zarządzie miasta Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 35.2019 uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Projekt nr 34.2019 uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 33.2019 uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego PZW w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 32.2019 uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 31.2019 uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat”.pdf Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 30.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 29.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 28.2019 uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 27.2019 uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Szczegóły