Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 26.2019 uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 25.2019 uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 24.2019 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Jeziornej Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 23.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 22.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 21.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 20.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 19.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 18.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 17 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły