Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 16 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 15 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 14.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 13.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 12.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 11.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 10.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 9.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 8.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 7.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły