Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 6.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 5.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 4.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Projekt nr 3.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 267.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Prokuratora Rejonowego do zmiany uchwały Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 266.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 264.2018 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 263.2018 Uchwały Rady Miasta w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 262.2018 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Projekt nr 261.2018 Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły