Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 221 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 220 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 219 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 218 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt nr 217 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „BAZA” Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 216 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 215 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 214 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 213.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 212.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Szczegóły