Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 211.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 210.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 209.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 208.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 207.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 206.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 203.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 202.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 201.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 200.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły