Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 199.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 198.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 197.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 196.2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w szkołę ośmioletnią Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 195.2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w szkołę ośmioletnią Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 194.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 193.2017 w sprawie statutu Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 192.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 191.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu dotacji celowej Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 190.2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 –2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Szczegóły