Sprawozdania i informacje z sesji Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2017 Informacja o realizacji przez Gminę Miasto Wąbrzeźno zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 Zarządzenie nr 0050.42.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury w Wąbrzeźnie za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 Zarządzenie nr 0050.41.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Sprawozdanie z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Informacja Komendanta PSP w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu – Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Raport roczny 2016 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2016 rok z wykonania zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Szczegóły