Sprawozdania i informacje z sesji Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.05.2021 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Ocena zasobów pomocy społecznej 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pn. “Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 15.03.2021 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2021 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekracji za 2020 rok Szczegóły