Sprawozdania i informacje z sesji Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2019 Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej w Wąbrzeźnie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości oraz ocena skuteczności działań podejmowanych dla jej zwalczania i zapobiegania w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Sprawozdanie opisowe z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do 31 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 Szczegóły